Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 27, 2013
Image Size
7.4 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,666
Favourites
97 (who?)
Comments
19
Downloads
431
×
Free PSD by LinhYul Free PSD by LinhYul
Free PSDDDDDDDDDD
Tình hình đây sẽ là art cuối của mình :-( , từ sau mình sẽ k động đến pts nữa :-(, thế nên từ h mình sẽ share hết cho mn mấy cái PSD với resources của mình ; >
Hope you like it :heart:
Add a Comment:
 
:iconcan-nhi2000:
Can-nhi2000 Featured By Owner Oct 9, 2014
Thanks
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jun 15, 2014
xin ợ 
Reply
:iconbabyhyunnie:
BabyHyunnie Featured By Owner Mar 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
Fav + Comment = download :D
Reply
:iconlangtugio:
Langtugio Featured By Owner Jan 29, 2014
cmt + fav = down
Reply
:iconppt2605:
ppt2605 Featured By Owner Jan 24, 2014
Cmt + Fav = Down nha =(
Reply
:iconppt2605:
ppt2605 Featured By Owner Jan 24, 2014
- Nhầm icon :D Down nha =)
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner Jan 23, 2014  Student Photographer
xjn ^^
Reply
:iconcindyjungdesigner:
Cindyjungdesigner Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Interface Designer
tớ sẽ sử dụng ( có credit) tks bạn đã share nhá
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Interface Designer
này này =) tớ lấy mấy pk w background (cùng bố cục) đc chứ =) tớ sẽ ghi đầy đủ credit =)
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Nov 9, 2013  Student
okie ^^
Reply
Add a Comment: