Shop Mobile More Submit  Join Login
Free PSD by LinhYul Free PSD by LinhYul
Free PSDDDDDDDDDD
Tình hình đây sẽ là art cuối của mình :-( , từ sau mình sẽ k động đến pts nữa :-(, thế nên từ h mình sẽ share hết cho mn mấy cái PSD với resources của mình ; >
Hope you like it :heart:
Add a Comment:
 
:iconluzy21:
luzy21 Featured By Owner Jul 25, 2015
xin
Reply
:iconliriirin:
liriirin Featured By Owner May 22, 2015  Student Interface Designer
- xin
Reply
:iconrankane:
Rankane Featured By Owner Apr 22, 2015  Student Interface Designer
Xin nhé :3
Reply
:iconjagiyagif:
jagiyagif Featured By Owner Mar 19, 2015  Hobbyist Interface Designer
thank you! 
Reply
:iconcan-nhi2000:
Can-nhi2000 Featured By Owner Oct 9, 2014
Thanks
Reply
:iconcomcao:
Comcao Featured By Owner Jun 15, 2014
xin ợ 
Reply
:iconbabyhyunnie:
BabyHyunnie Featured By Owner Mar 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
Fav + Comment = download :D
Reply
:iconlangtugio:
Langtugio Featured By Owner Jan 29, 2014
cmt + fav = down
Reply
:iconppt2605:
ppt2605 Featured By Owner Jan 24, 2014
Cmt + Fav = Down nha =(
Reply
:iconppt2605:
ppt2605 Featured By Owner Jan 24, 2014
- Nhầm icon :D Down nha =)
Reply
:iconxuxucute:
xuxucute Featured By Owner Jan 23, 2014  Student Photographer
xjn ^^
Reply
:iconcindyjungdesigner:
Cindyjungdesigner Featured By Owner Dec 28, 2013  Student Interface Designer
tớ sẽ sử dụng ( có credit) tks bạn đã share nhá
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Interface Designer
này này =) tớ lấy mấy pk w background (cùng bố cục) đc chứ =) tớ sẽ ghi đầy đủ credit =)
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Nov 9, 2013  Student
okie ^^
Reply
:iconkate1710:
Kate1710 Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Digital Artist
Tớ xin :3
Thanks for sharing ^^
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Nov 1, 2013  Student Interface Designer
tớ xin :D
Reply
:iconkeroshyun:
KerosHyun Featured By Owner Oct 28, 2013  Student Interface Designer
- Á, dạo này cháu tôi lên tay thế? :3
- Cái text chẳng ổn tí lào =)) còn lại OK~
Reply
:iconnaninguyen:
NaniNguyen Featured By Owner Oct 28, 2013
Xin ạ ^^
Reply
:iconyoorinddh94:
YoorinDDH94 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Artist
sao lại bỏ bạn des đẹp thế mà
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
s ss lại bỏ :(
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Oct 27, 2013  Student
thấy design hoài mài tay nghề k lên nên nản :(
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
từ từ cx đc mà ss :(
k thì ta cứ từng ngày đi tham khảo khắm nơi rồi nghĩ ra ý tưởng của mình là đc mà :D
Reply
:icona3ersxsones:
a3ersxsones Featured By Owner Oct 27, 2013  Student Interface Designer
Sao vậy bạn.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 27, 2013
Image Size
7.4 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,402
Favourites
109 (who?)
Comments
23
Downloads
630
×